TBT (Transbiologisk traumeterapi) er udviklet i 1990´erne af Grant McFetridge som en teknik til både at forløse traumer og opnå nem adgang til prenatale (før fødsel) erindringer.

Det viser sig, at når noget i øjeblikket, her og nu, føles svært eller smertefuldt – fx. at tale i forsamlinger, stress på arbejdet eller mere alvorlige problemstillinger fysiske som psykiske – så er det fordi, vi bliver aktiverede i følelsesmæssige konflikter, som er grundlagt tidligere i livet; følelser fra smertefulde, tidligere traumatiske øjeblikke kommer tilbage nu og her. Rent faktisk viser det sig, at de fleste psykologiske, fysiske og mange medicinske problemer stammer fra disse gamle og som regel glemte traumatiske erindringer, som påvirker vores sind, tankegang og krop. De forskellige teknikker indenfor traumeterapien bruger varierende biologiske mekanismer på subcellulært niveau (i cellens forskellige organeller eller under – afdelinger) til at eliminere det smertefulde indhold i disse tidlige traumatiske øjeblikke. Populært sagt arbejder man med forløsning af traumeøjeblikke, der rent fysiologisk kommer til udtryk i cellens forskellige organeller eller under – afdelinger.

Traumeterapien foregår i 2 trin. Først guides klientens bevidsthed tilbage til præcis det tidspunkt i hukommelsen, hvor ubehaget oprindeligt stammer fra; netop der hvor den fysiske eller følelsesmæssige påvirkning, vore celler oplevede, grundlagde et traume. Teknikken er meget virkningsfuld, da den ikke blot lader klienten genkalde glemte minder fra barndommen, men den tillader også klienten at komme tilbage til prenatale erindringer i kroppens celler, og det viser sig, at det er her, de fleste af vores traumatiske følelser og fysiske symptomer grundlægges. Dernæst elimineres de fysiske og følelsesmæssige smertefulde følelser fra disse tidligere øjeblikke, hvor de opstod. Når det helt oprindelige, grundlæggende traume er elimineret i vores celler, føler vi heller ikke følelsen eller det fysiske ubehag i nuet.

Transbiologisk traumeterapi arbejder endnu dybere i vores underbevidsthed og i kroppens celler end TFT og EFT. Enkelte kan finde arbejdsformen vanskelig og kan have svært ved at fungere med teknikkerne.

Det skal bemærkes, at Transbiologisk traumeterapi ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.