Få hjælp til at finde årsagen til din sygdom med META sundhed.
Metasundhed er en holistisk, samlende måde at betragte kroppen og det, vi normalt kalder sygdomsprocesser, på.
Udgangspunktet er, at vores organisme har en fabelagtig selvhelbredelsesevne, og at det, vi ser som sygdomme, i virkeligheden er kroppens meget logiske forsøg på at håndtere kriser/faresituationer.
Inden for metasundhed er princippet, at alle fysiske og psykiske lidelser skyldes følelsesmæssigt negative oplevelser på et eller andet tidspunkt, tidligt eller sent, i livet; de er simpelthen naturlige processer i kroppen. Det er vigtigt at holde fast i, at det drejer sig om situationer, vores organisme har oplevet som negative, ikke nødvendigvis vores intellekt, dvs. det kan sagtens dreje sig om episoder, vi ikke umiddelbart selv erindrer som specielt ubehagelige, eller hændelser vi ikke husker lige nu. Hvis du vil vide mere, kan du scrolle ned til den grå boks, og du kan se videoklip om Metasundhed midt på siden.

I en Metasundheds – analyse får du:

  1. Overblik over og forståelse for, hvad det egentlig er, din krop foretager sig, når du er syg. Hvorfor gør den det, den gør?
  2. Klarhed over den tilgrundliggende følelsesmæssige årsag til sygdommen, og hvad det er for begivenheder i dit liv og din hverdag, der trigger din krop ind i og ud af selve sygdommen og eventuelle ”gode og dårlige perioder”.
  3. Forslag til forskellige behandlingsmetoder, der kan hjælpe og støtte dig i din vej til at blive rask.
  4. Gennemgang og vurdering af dine kost – og motionsvaner, familiemæssige og andre sociale relationer, dine eventuelle arbejdsmæssige forhold, din hjemlige situation med mere. Balance, støtte og god energi hele vejen rundt er af vital betydning for vores livskraft og – energi, og dermed også for vores selvhelbredelsesevne.

Det skal bemærkes, at Metasundhed ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.

Video om METAsundhed: