Scanning, analyse og behandling

NES HEALTH SCANNING OG ANALYSE ER DESVÆRRE IKKE TILGÆNGELIG I ØJEBLIKKET!

NES Health systemet hviler på traditionel fysik og naturlove. Det er udviklet igennem mere end 30 år af australske Peter Fraser, professor i kinesisk medicin og akupunktur – ekspert.

Teorien bag er kort beskrevet som følgende:
Vores krop er en uhyre kompliceret organisme, som er opbygget af milliarder af celler, hvoraf alle er højt specialiserede til at varetage netop deres specifikke opgave. Alle celler er opbygget af molekyler, som er opbygget af atomer. Atomer er opbygget af elektrisk ladede partikler. Dvs. vores krop består af uendeligt mange små elektriske felter, også kaldet energifelter. Der foregår endvidere hele tiden et stort og konstant flow af information på kryds og tværs mellem celler, væv og organer via disse elektriske felter. Hvis der er forstyrrelser eller blokeringer i nogle af disse energi – og informationsfelter, fungerer vi ikke optimalt, fysisk, psykisk eller følelsesmæssigt. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

NES – systemet aflæser vores energi – og informationsfelter ved en scanning, hvor man blot lægger hånden på en lille boks. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

Ud fra scanningen anbefales relevant EMF behandling , som fjerner blokeringer i kroppens energi – og informationsfelter og forbereder dem til at tage imod efterfølgende behandling med relevante infoceuticals dråber. Hvis du vil læse mere, kan du scrolle ned til den grå boks.

EMF – behandling foregår straks efter scanningen under sessionen, og behandlingen med dråber foregår hjemme hos klienten. Det er også muligt kun at lave EMF – behandling baseret på aktuelle symptomer uden forudgående scanning og efterfølgende behandling med infoceuticals.

Man kan få udført sin scanning med fokus på et bestemt symptom eller problem, både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt, eller man kan have et fokus på, hvad kroppen har mest behov for hjælp til lige nu og her.

I en NES – session får du:

  1. En scanning af kroppens energi – og informationsfelter.
  2. Gennemgang af scanningen. Hvad betyder det, der anbefales. Hvor og hvordan er din krop mest udfordret, og hvad betyder det rent fysisk og følelsesmæssigt. Du vil blive meget overrasket over, hvor meget denne scanning kommer i dybden.
  3. EMF – behandling af relevante områder i kroppen. Dette løsner for blokeringer i kroppens felter og forbereder dem på at kunne tage imod informationen i de relevante infoceuticals.
  4. 4 stk. relevante infoceuticals, som giver din krop de informationer, den skal bruge for at kunne rette op på forstyrrelserne i dens energi – og informationsfelter. Dette vil hjælpe den til at udnytte energi mere effektivt, give en bedre biologisk balance og ligevægt og et bedre helbred.

Det skal bemærkes, at NES scanning og – behandling ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.