Anette Hellgren:

  • Er født i 1969 og har oprindeligt en naturvidenskabelig baggrund.
  • Er uddannet bioanalytiker og har været forskningslaborant i nogle af verdens bedste forskningsgrupper i 15 år.
  • Er uddannet TFT /EFT – terapeut, Metasundheds – coach og Master Practitioner i Meta – sundhed i 2010, transbiologisk traumeterapeut i 2014 og er en af Danmarks største kapaciteter i kombinationen af disse teknikker/modeller. Endvidere uddannet NES Total Wellness Practitioner i 2015. Kombinationen af disse 4 områder er unik herhjemme; den tilbydes ikke af andre.
  • Har blandt andet et stort talent for at kombinere netop den naturvidenskabelige tilgang med den mere alternative og få det formidlet til klienterne på en måde, som for mange giver store erkendelser i forståelsen af deres situation.
  • Arbejder blandt andet med TFT/EFT og Peak States – inspirerede teknikker med Metasundhed som fundament.
  • Er i øjeblikket ved at uddanne sig til Master Trainer i Metasundhed.
  • Behandler i Farendløse ved Ringsted og i Hellerup.

Anette:

Jeg ser hele vores liv som en proces i personlig og følelsesmæssig udvikling. Alt, hvad jeg har lært og oplevet og fortsat lærer og oplever, er et led i den proces.

Jeg ser mig selv som brobygger mellem to verdener, der for mange mennesker er klart adskilte. Jeg er overbevist om, de hænger sammen, og jeg værdsætter i høj grad min mulighed for at færdes i og kommunikere med mennesker i dem begge.

Jeg føler stor, stor glæde og taknemmelighed, når jeg kan hjælpe mennesker til større bevidsthed omkring deres fysiske, psykiske og følelsesmæssige udfordringer, hvilke oplevelser i deres liv, som har ført dem derhen, hvor de er nu … ”Aha – oplevelser” er fantastiske!

At være andre behjælpelige i processerne med at transformere årsagerne til deres udfordringer til positive skridt i deres udvikling, at opleve dem gøre sig fri af det, der har begrænset dem, og se dem trives, det er simpelthen fabelagtigt!

Jeg har et stort ønske om, at den traditionelle naturvidenskab og den alternative verden en dag vil forene kræfter og viden i et fælles bedste for os alle. Heldigvis er det stille og roligt på vej, og en dag er det helt naturligt og gængs!

Erhvervsmæssig baggrund:

2010 – nu        Selvstændig. Assistent på Metasundheds – uddannelsen og TFT/EFT- uddannelsen. 

                           Master Trainer trainee  i Metasundhed.

2015 – nu        NES Total Wellnes Practitioner.

2014 – nu        Transbiologisk traumeterapeut (uddannet terapeut indenfor kompleks traumebehandling).

2010 – nu        TFT/EFT – terapeut, Metasundheds – coach og Master Practitioner.

2008 – 2010    Forskningslaborant, laboratorieleder, bioanalytiker.

2006 – 2008    Customer Service Coordinator i detailbranchen.

1993 – 2006    Forskningslaborant.

1989 – 1992    Uddannet bioanalytiker.

Certificeret Masterterapeut og medlem af Metasundhed Danmark: