Få hjælp til at finde årsagen til din sygdom med META sundhed.
Metasundhed er en holistisk, samlende måde at betragte kroppen og det, vi normalt kalder sygdomsprocesser, på.
Udgangspunktet er, at vores organisme har en fabelagtig selvhelbredelsesevne, og at det, vi ser som sygdomme, i virkeligheden er kroppens meget logiske forsøg på at håndtere kriser/faresituationer.
Inden for metasundhed er princippet, at alle fysiske og psykiske lidelser skyldes følelsesmæssigt negative oplevelser på et eller andet tidspunkt, tidligt eller sent, i livet; de er simpelthen naturlige processer i kroppen. Det er vigtigt at holde fast i, at det drejer sig om situationer, vores organisme har oplevet som negative, ikke nødvendigvis vores intellekt, dvs. det kan sagtens dreje sig om episoder, vi ikke umiddelbart selv erindrer som specielt ubehagelige, eller hændelser vi ikke husker lige nu. Hvis du vil vide mere, kan du scrolle ned til den grå boks, og du kan se videoklip om Metasundhed midt på siden.

I en Metasundheds – analyse får du:

  1. Overblik over og forståelse for, hvad det egentlig er, din krop foretager sig, når du er syg. Hvorfor gør den det, den gør?
  2. Klarhed over den tilgrundliggende følelsesmæssige årsag til sygdommen, og hvad det er for begivenheder i dit liv og din hverdag, der trigger din krop ind i og ud af selve sygdommen og eventuelle ”gode og dårlige perioder”.
  3. Forslag til forskellige behandlingsmetoder, der kan hjælpe og støtte dig i din vej til at blive rask.
  4. Gennemgang og vurdering af dine kost – og motionsvaner, familiemæssige og andre sociale relationer, dine eventuelle arbejdsmæssige forhold, din hjemlige situation med mere. Balance, støtte og god energi hele vejen rundt er af vital betydning for vores livskraft og – energi, og dermed også for vores selvhelbredelsesevne.

Det skal bemærkes, at Metasundhed ikke er en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk/psykiatrisk hjælp.

Video om METAsunhed:

Når vores krop oplever en følelsesmæssig krise, foretager den nogle hensigtsmæssige fysiologiske forandringer for at imødegå krisen og sikre sin egen eller ”flokkens” overlevelse. Når krisen er overstået, retter den op på det, den gjorde, da den var i krise, for det er nu ikke længere nødvendigt. Dette kan foregå mange gange i løbet af dagen, uden at vi nogensinde opdager det; men når disse processer bliver meget intense, langvarige eller gentages mange gange, bliver resultaterne heraf uhensigtsmæssige, og vi oplever fysisk/psykisk sygdom. Men – i bund og grund er der en logisk forklaring: Kroppen reagerer på følelser. I metasundhedsmodellen er der en præcis sammenhæng mellem helt bestemte følelser og helt bestemte symptomer og sygdomme. Dvs. der hænger en helt bestemt følelse sammen med for eksempel forkølelse, en anden bestemt følelse hænger sammen med eksem osv.. Dette gælder alle tilstande. Behandles den følelse, der er årsag til symptomet eller sygdommen, lindres eller forsvinder symptomet / sygdommen. Endvidere er det især ved sværere og / eller kroniske sygdomme vigtigt også at arbejde med de følelser, der opstår omkring selve diagnosen samt eventuelt andet behandlingsforløb på sygehus eller andet. Hvilken metode, man så vil bruge til at behandle oplevelsen / følelserne, er i princippet lige meget; jeg bruger TFT (tankefelt – terapi) / EFT (emotionel freedom technique) og kompleks traumeterapi, som jeg oplever stor succes med.